LietuviškaiEnglishRussian

 

 


LITERATŲ KLUBAS „SIETUVA“

 

Klubo naujienos

 

1996 metų vasario 13 d. Svėdasų bibliotekoje susirinko būrelis žmonių.

Būrys svėdasiškių
Slapčia tiktai rašė.
Jų tądien kūrybą
Parodyt paprašė.


Ištraukė ir nešė
Po lapą ne vieną
Bibliotekon rinkos
Paskirtąją dieną.


Suglumę, nedrąsūs,
Žmonių jie bijojo,
Tačiau ant Pegaso
Sparnuotojo jojo.


Vilties kibirkštėlė
Širdy neužgeso -
Visai pasikėlė
Užlipt ant Parnaso.


Po žodį, po posmą
Sulipdė rinktinę.
Knygelę ,,Mėnulio taku''
Pavadino.


Visai ant Parnaso
Jiems laipiot patiko,
Tad greitai knygelę
Išleido ir kitą.


,,Balti debesėliai''
Vadinas knygelė.
Ne vien tik poezijos
Duoti ji gali.


Žmonių daug gerų
Susirinko į krūvą
Pamąstė, pamąstė
Ir įsteigė klubą.

2000 m. oficialiai įregistruotas literatų klubas ,,SIETUVA''. Savo gretose vienija 22 kuriančius žmones, kilusius iš Svėdasų krašto: J.Lapienis, D. Šilinis, S. ir T. Kazlauskai, P. Dagytė, N. Baskutienė, R. Banys, B. Baronas, J. Rimša, I. Dagienė, D. Pošiūnienė, V. Gliaudelienė, Ž. Semaškienė, J. Kepalas, K. Sinkevičienė, D. Mažliokaitė, A. Markevičiūtė, I. Guobienė, D. Guobis, R. Guobis, O. Jėckienė, A. Švelnienė.

Literatų klubo veikla 2002 m. pirmajame pusmetyje...

į viršų