LietuviškaiEnglishRussian

 

 


RENGINIAI BIBLIOTEKOJE
 
 
Svėdasų biblioteka prieš šventes pasipuošė Kalėdinėmis puokštėmis
 
* * * * * * *********** * * *  * *
 

       Dvi savaites po Lietuvą klajojo poezijos paukštė, dovanodama skambų žodį, šventines akimirkas.

       Svėdasų literatų  klubas „Sietuva“(vadovė Alma Švelnienė) ir bibliotekos darbuotojos gegužės 27 d. pakvietė į tradicinę poezijos šventę „Atgaiva sielai“. Renginio metu dalyviai buvo supažindinti su nauju svėdasiškių leidiniu – ilgamečių pradinių klasių mokytojų Petronėlės Dagytės ir Irenos Guobienės knygele vaikams „Augau augau ir užaugau“.

        Knygelėje P.Dagytės eilėraštukai apie vaiko išgyvenimus, apie mamytės meilę,

apie gėlytes, gyvūnėlius, žaisliukus, medelius, draugus, žaidimus, mokyklą. Kiekvieną eilėraštį

I.Guobienė papildė ir papuošė piešinėliu.

         Tokios knygelės pasirodymas didelis džiaugsmas svėdasiškiams. Seneliams ir tėvams

primins pirmosios mokytojos šiltus žodžius ir meilę, mažieji džiaugsis skaitydami nuoširdžius,

paprastus ir jiems suprantamus eilėraščius. Savo dėkingumą skaitytojai išreiškė apdovanoję autores aplodismentais ir gėlėmis, o Genovaitė Martinonienė  dviems eilėraščiams pritaikiusi melodijas

padainavo.

         Po knygutės pristatymo literatų klubo vaikų teatras (vadovė ir režisierė Alma Švelnienė)

parodė  spektaklį  „Vieno kiemo istorija arba kaip tapti karaliumi“ (pagal Juozą Erlicką). Vaidino

šešios mergaitės: katinas – Judita Švelnytė, gaidys – Miglė Navašinskaitė, vištos – Jovita Laucytė

ir Kristina Šukytė, šuo – Simona Lackutė, avinas – Justina Smeledytė. Ryškūs ir įsimintini personažai, aštrus ir kandus J. Erlicko  žodis atskleidė žmogaus ydas: puikybę,

tuštybę, godumą , bukumą. Pagrindinė režisierės mintis buvo paskatinti žmones mąstyti, nes neapgalvoti poelgiai gali įstumti į labai keblias situacijas.

          Gegužės 28 d. su knygele „Augau augau ir užaugau“ buvo supažindinti Svėdasų Juozo

Tumo – Vaižganto gimnazijos pradinių klasių moksleiviai. P.Dagytė pasakojo apie eilėraščio ir knygelės gimimą, I.Guobienė kalbėjo apie tai, kaip ji ją iliustravo šią . Autorės gražiai bendravo su mokiniais, skatino juos  rašyti ir piešti, dovanojo visiems  po knygelę. Knygelės leidimą parėmė Anykščių r. savivaldybė, suteikdama Svėdasų krašto vaikams tokią puikią  galimybę prisiliesti prie poezijos, grožio, gerumo, pabūti su savo krašto rašytoja ir dailininke.

 

                                                                                   Violeta Gliaudelienė

 

       1 nuotr. Knygelės autorės Irena Guobienė ir Petronėlė Dagytė

       2 nuotr. Jaunieji artistai su vadove Alma Švelniene

 
* * * * *

Trijų Karalių šventė labai graži, paslaptinga, prasminga. Trys išminčiai iš Rytų atkeliavo į Betliejų su dovanomis pasveikinti užgimusio Kūdikėlio Jėzaus. Svėdasų Bažnyčioje šv.

Mišias aukojo klebonas Vydas Juškėnas. Bendra malda, giesmės suartino visus parapijiečius.

Po šv.Mišių parapijiečiai rinkosi į kultūros namų salę.Svėdasų bibliotekos darbuotojos į popietę pakvietė Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos narius. Jie mums dovanojo šventę- koncertavo ansamblis „Gaja“, vadovė Nijolė Petravičienė. Svėdasiškius pasveikino sąjungos pirmininkė Nijolė Gaivenienė. Renginio vedėja Milda Salickienė skaitė eiles, pristatė dainas. Skambėjo Kalėdų giesmės, nuotaikingos dainos apie Lietuvą, jos lašelį – Uteną, mūsų gražiąją gamtą. Dainas keitė nuotaikingi ansamblio dalyvių pasakojimai apie piršlybas, vedybas ir kitokius nutikimus. Mes, žiūrovai, pasijutome koncerto dalyviais - plojome, lingavome, dainavome, pagauti valso ar polkos garsų trepsėjome kojomis. Greitai pralėkė laikas, renginys baigėsi, o taip norėjosi, kad koncertas dar tęstųsi.

Po koncerto bendravimas nenutrūko. Prie bendro stalo vyko pokalbiai, skambėjo uteniškių, svėdasiškių ir bendros dainos. Lietaus lašai vilgė žemę, geso apsiniaukusios dienos šviesa, bet  svečių atvežta šiluma, muzika, smagūs pasišokimai, gera nuotaika nuskaidrino popietę, širdis pripildė gerumo ir meilės.

Mes dėkojame uteniškiams už tokį puikų, nuoširdų koncertą ir lauksime naujų susitikimų.

 Irena Guobienė

Utenos krašto žmonių su negalia sąjungos ansamblis „Gaja“

Su akordeonu - ansamblio vadovė Nijolė Petravičienė

Po koncerto

 

* * * * * * * * * * * *

Įsiklausyk, ką sako tau žiedai,

Įkvėpk gaivos, kuri ant žiedo virpa.

Sakyk, ar pajutai, ar supratai,

Kiek gėrio į žiedų taures įpilta?

         Žiedai gal meilę paslapčia kuždės,

         Dainuos apie žaliuojančią jaunystę,

         Svajonę nuskaidrins iki žvaigždės,

         Išves tiesiais keliais, neleis paklysti.

Spalvų žaisme kiek daug gilios prasmės.

Išmok  suprast, skaityti ar atspėti.

Nereikia žodžių, žiedas lai kalbės:

Kaip gera kartais tylint pakalbėti.

                  Stasė  Valuntaitė-Belskienė

 

       Šeštadienio popietę į Svėdasų bibliotekos salę susirinko ne tik svėdasiškiai, bet poezijos mylėtojai iš  aplinkinių  kaimų, viešnios iš  Dusetų,  studijų draugas,   žemietis p. Antanas Papšys

iš Vilniaus. Sutikome p. Stasę  Valuntaitę – Belskienę, kilusią  iš  Šlapiašilio kaimo   (dabar  gyvenančią  Kaišiadoryse),  kuri su  šeima  atvyko į  Svėdasus pristatyti savo  pirmąją  poezijos  knygą   „Žiedų kalba“. Skambant  dusetiškių  moterų trio ir Svėdasų  ansamblio  dainoms, pasidalijome rašytiniu ir gyvu žodžiu, turiningai praleidome pusdienį. Renginį vedė  p.Aldona Murmienė.

      Po oficialaus pristatymo bibliotekos svečių kambaryje sekė bendravimas prie arbatėlės.

knygos autorė  Stasė Valuntaitė – Belskienė E.Bublienė, A.Murmienė ir S.Valuntaitė – Belskienė  

 

                                                                                   Vida Kazlauskienė

                                                                                     Vilnius - Svėdasai

 į viršų

*     *     *     *     *     *

                       Trumpėjančios dienos ir besidraikantys po ražienas voratinkliai vienam žmogui

           gausiai, kitam mažiau dovanoja rudeninę depresiją. Kad šis jausmas būtų kuo švelnesnis

          Svėdasus aplankė gėlių „fėja“, „Lanka“ salono floristė p. Eugenija Sudeikienė.

                     Gėlių augintojams ar šiaip floros mylėtojams, ji aiškino kokios gėlių puokštės ar

           kompozicijos tinka viena, kita proga. Kaip gėles pateikti: vainikuose, vazose, puokštėse

          ir t.t.  Išgirdome apie interjero puošybą, gedulo ir vestuvių floristiką.

                    Puokštėse turi būti įvairovė, stambūs ir smulkūs žiedai. Išgirdome, kad yra raminanti

           ir nervinga žiedų kompozicija. Pamokė gėlių puokščių komponavimo .Sužinojome, kad

           gėlių menui galioja tie patys dėsniai kaip architektūroje- avangardinis, klasikinis ir t.t.,

           kad vestuvinės puokštės atkeliavusios net iš Senovės Egipto laikų.

            Ketvirtadienio popietė, besigrožint ant stalo stovinčia spalvinga puokšte, prabėgo nepastebimai

               Ačiū p. Eugenijai Sudeikienei ir Svėdasų  bibliotekos darbuotojoms už įdomią ir

 gyvenime reikalingą pamoką.

      

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                 Vida Kazlauskienė

                                                                                             nuotr. Jūratės Gliaudelytės

 į viršų

*  *  *

 
   "Ačiū Dievui ir Jums, kad nenukreipėt savo žvilgsnio nuo šio žemės kampelio, kurį Jūs puoselėjate" - tokius padėkos žodžius

į svečių atsiliepimų knygą šią savaitę įrašė svėdasiškiai, apsilankę Traupio botanikos sode.

      Besižvalgydami po savo rajono apylinkes, linksmai šnekučiuodamiesi, sustojome prie Troškūnų švč.Trejybės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno. Maloniai sutikti p.Raimondo Guobio, galėjome pasižvalgyti po šiuos kulto pastatus, Apvaizdos akies lydimi pasimelsti prie stebuklingu laikomo švč. Dievo Motinos - Rožančiaus Karalienės paveikslo.

      Kaip minėjau, kelionės tikslas - Traupis. Apie prie mokyklos ir jos prieigose bujojančius medžius, krūmus, vaistinius ir prieskoninius augalus, jų kilmę ir kelionę į Lietuvą, atidėjęs kasdienius darbus į šalį, papasakojo sodo šeimininkas, buvęs mokyklos direktorius - Anykščių savivaldybės vicemeras Sigutis Obelevičius.

      Lietučio "krapijamą" smagią dieną, turiningoje viešnagėje, pasisėmėme dvasinio peno. Už tai dėkingi Svėdasų bibliotekos darbuotojoms, kurios suorganizavo šią kelionę.

 

         2006-08-25                                                                       Vida Kazlauskienė

                                                                                                Vilnius - Svėdasai

 į viršų

*  *  *

 

Šiemet bibliotekos darbuotojos Vaikystės šventę surengė Svėdasų vaikų darželyje. Mus šiltai pasitiko auklėtojos J. Sabalienė ir B.Inčirauskienė. Renginį vedė linksmoji Pepė Ilgakojinė (6 kl. moksleivė Judita Švelnytė). Visus sužavėjo mažieji darželio auklėtiniai – labai gražiai sudainavo keletą dainelių (muzikos vadovė Onutė Jėckienė). Vėliau Pepė visus vaikučius pakvietė piešti. Renginyje dalyvavo 1kl. (mokytoja D.Kazlauskienė), 2kl. (mokytoja D.Kirvelienė) ir 3kl. (mokytoja B.Tuskienė) mokiniai. Šventę vaikai užbaigė smagiai žaisdami ir šokdami. Vaikų piešiniai bus eksponuojami bibliotekos meno galerijoje.
 

 į viršų

*  *  *

 

Tyliai merkias diena,

Užliūliuota bangelių lopšinės.

Leidžias gulbė balta

Ir užmiega Alaušo krantinėj.

Čia Beragis ramus

Bangele kranto smiltį kedena,

Čia mani Svėdasai

Kviečia grįžti ir jauną, ir seną.

                   Onutė Jėckienė

Jeigu kam gyvenime laikas nenumaldomai bėga ir nesuspėjame nuveikti visų užsibrėžtų darbų, tai maloniai prašome užsukti Svėdasų bibliotekoje vykstančius renginius, kuriuose laikas netikėtai sustoja. Taip atsitiko gegužės 20 d. popietę susirinkusiems į poezijos šventę "Atgaiva sielai". Nepastebėjome, kad jau dvi su puse valandos klausomės žodžių plaukiančių iš šviesiausių širdies kampelių. Renginį žodžiais ir muzika pradėjo p. Onutė Jėckienė, kuri savo daina renginį ir baigė. Popietė vedantis mokytojas Tautvydas Kazlauskas gera nuotaika ir prisiminimais sutelkė susirinkusiuosius įdėmiam klausymui. Gražiais žodžiais renginį pasveikino ir papildė Anykščių literatų klubo "Marčiupys" atstovės p. Genovaitė Ražanienė, Regina Karaznevičienė ir Rita Skorochodovaitė. Viešnia iš Utenos p. Regina Merkienė paskaitė savo vyro tautodailininko ir poeto Vaclovo Merkio jumoristinius eilėraščius. "Sietuvos" klubo narės panevėžietė p.Elena Stasiškytė - Grincevičienė, p.Elena Aliutė Markevičiūtė iš Skapiškio skaitė savo kūrybą, o svėdasiškė p. Aldona Širvinskienė perskaitė savo sūnaus Karolio Širvinsko ir vilnietės Ievos Kazlauskaitės eiles. Algimantas Indriūnas iš Vilniaus sudainavo savo dainą "Alaušo varpas". Renginyje dalyvavo nenuilstantis kultūros namų ansamblio kolektyvas.Dalyvavusius ir garsiai savo mintį skelbusius bibliotekos darbuotojos apdovanojo gėlėmis ir suvenyriniais varpeliais. Visų renginyje dalyvavusių, pasidalinusių geru žodžiu išvardyti neįmanoma. Užsukite, patys įsitikinsite.

Vida Kazlauskienė iš Vilniaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 į viršų

*  *  *

„Daugiau laimėsi gerumu negu piktumu“. Tokiais žodžiais gegužės 17 d. popietę „Mylėk ir būsi mylimas“ pradėjo buvusi mokytoja, nuolatinė bibliotekos pagalbininkė Irena Guobienė. Renginys skirtas akcijai „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“. Mokytoja įdomiai, įterpdama savo vaikystės prisiminimus, sekė pasakas, kalbėjo su vaikais apie gerumą.

    3 klasės mokiniai, mokytoja Birutė Tuskienė dėkoja bibliotekos darbuotojoms už šią gerumo valandėlę.

 į viršų

*  *  *

   Balandžio 25 d. Atvelykio šventė vaikams

"Riedėkit, margučiai"

Pasakų bobutė (vyr. bibliotekininkė E.Bublienė) pasakojo vaikams apie Atvelykio papročius ir tradicijas. Vaikučiai rideno margučius, žaidė žaidimus.


  

   į viršų

"Apglėbt norėčiau tavo širdį,
nužvarbusią, neramią,
suaižėjusią nuo vienatvės ir kančios.
Apglėbt, sušildyt ir pagirdyt."
                    A.Grigaravičienė

Balandžio 26 d. Popietė su klebonu R.Kauniečiu

"Maldos tyla"

 į viršų

Balandžio 29d. Svėdasų bibliotekoje vyko susitikimas su Dusetų literatų
klubo "Atgaiva" nare Jane Grigėniene.Popietės metu jai talkino dainininkės
R.Jakaitienė ir E.Antonova

 

 į viršų

Pavasario šiluma vėluoja, bet pirmieji pumpurai jau dairosi po pasaulį ir Svėdasų miestelį. O bibliotekoje poezijos ir įdomių, malonių žmonių šypsenos, mintys niekada nevysta. Praėjusią savaitę kultūrinis ir dvasinis gyvenimas čia virė, kunkuliavo. Džiaugėmės turininga popiete - susitikimu su klebonu Rimantu Kauniečiu „Maldos tyloje“.Skirstėmės į namus, regis, geresni, atlaidesni kaimynui, paukščiui ar medeliui. Nors bibliotekai ne darbo diena, bet šeštadienį jos salėje skambėjo poezija, lyrika ir dainos. Sulaukėme svečių iš Dusetų. Klausėmės tris poezijos knygas išleidusios, Nepriklausomų rašytojų sąjungos narės p. Janės Grigėnienės minčių, jos tekstais sukurtų dainų, kurias dainavo pati autorė. Jai talkino Rimtautė Jakaitienė ir Elena Antonova. Po labai malonaus, šilto pabendravimo, kuriame dalyvavo dvi poetės dukros, žentai, anūkėlė su savo drauge, akomponuojant mokytojai Irenai Pabarškienei, dovanojo keletą dainelių mums ir savo močiutei. Baigiant renginį Svėdasų etnografinio ansablio narės p. Fausta Palskienė,Genutė Lapienienė, Genutė Martinonienė, Aldona Paršiukaitė, Valerija Šatkuvienė, pritariant susirinkusiems, smagiai padainavo.
Šiuo metu bibliotekos meno galerijoje eksponuojami savito grožio ir išraiškos dailininko Raimundo Kaliasiaus paveikslai.
Turiningai gyvena Svėdasai.

Vida Kazlauskienė
Svėdasai

 į viršų