Baltuškienė Elena

Baltuškienė Elena, Juozo, gimė 1911 03 23 Rokiškio apskrityje, Kamajų valsč., Taraldžių km. valstiečių šeimoje. Baigė Punkiškių pradinę mokyklą. daugiau niekur nesimokė, gyveno pas tėvus ir dirbdavo padiene darbininke pas ūkininkus.
1940 m. sukūrė šeimą ir apsigyveno Kunigiškiuose, dirbo savame ūkyje. 1944 m. persikėlė gyventi į Svėdasus. 1945 m. žuvus vyrui pradėjo dirbti skaityklos vedėja, o 1952 m. - bibliotekos vedėja.
1950 m. pradėjo lankyti Svėdasų Valstiečių Jaunimo septynmetę vakarinę mokyklą, kurią 1953 m. baigė.
1966 m. gruodžio mėn. išėjo į pensiją. Dabar gyvena Kaune pas dukrą.