KAPINĖS

    

Svėdasų kapinės, manoma, įkurtos XVII a. Iki tol mirusiuosius laidodavo bažnyčios šventoriuje. Svėdasų kapinės dabar gerokai išsiplėtusios. Jos yra didikų Radvilų buvusių rūmų vietoje, todėl dažnokai dar ir dabar, kasant duobes, galima užtikti glazūruotų plytų, koklių, mūrinių rūsių liekanų. Kapinių vartus, statytus XIX a., su didele arkine anga ir trimis akmeniniais bokšteliais, primenančiais Gedimino stulpus, puošia trys dideli, ažūrinės ornamentikos kryžiai. Jie - respublikinės reikšmės dailės paminklai. Nišose kadaise buvo šventųjų skulptūros, kurios dabar atstatytos.
Kapinėse daug įdomių paminklų, kryžių, tautodailininkų kūrinių. Yra įdomus triaukštis mūrinis paminklas paskutinių maro metų (1707 - 1711) aukoms atminti. Koplytstulpis pastatytas maždaug 1750 m. ir dabar jau apgadintas laiko.
Svėdasų kapinėse ilsisi Juozo Tumo-Vaižganto, Kajetono Sklėriaus tėvai ir kt.